Projects

Titel Forschungsleitende Status
Erdbebenrisikomodell Basel Stadt Huggenberger, Peter;Dresmann, Horst Laufend
Herzstück - Geologisch-Hydrogeologische Grundlagen; Varianten 2aY und 2bY Dresmann, Horst Abgeschlossen